Ajokorttikoulutus uudistuu 1.7.2018 alkaen

Pakollinen teoria- ja ajo- opetus vähenee, mutta samalla teoria- ja ajokokeesta tulee haastavampia (esim. teoriakokeen kysymykset monipuolistuvat ja ajokoe pitenee).

Pakolliset tuntimäärät

Kaikki ensimmäistä ajokorttia suorittavat:

  • 4 tunnin teoriakoulutuksen liikenteen perusteista
  • mopon, mopoauton ja traktorin ajokortin suorittamiseksi ei todennäköisesti vaadita muuta pakollista koulutusta tai opetusta

Teoriakoulutuksessa annetaan perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.

Henkilöauton ajokorttia suorittavat lisäksi:

  • ajo-opetusta vähintään 10 tuntia
  • riskienhallintakoulutus 8 tuntia

Riskienhallintakoulutukseen sisältyy 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta, joka voidaan osin antaa myös simulaattorilla. Koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä.

Riskienhallintakoulutus suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun ajokokemusta on jo kertynyt liikenteessä ja auton käsittely- ja hallintataidot sekä liikenteessä toimiminen ovat hyvin hallinnassa. Käytännössä riskikoulutus kannattaa käydä vasta juuri ennen kuljettajantutkintoa, kun muu harjoittelu ja opetus on jo saatu päätökseen.

Ensimmäistä moottoripyöräkorttia suorittavat:

  • ajo-opetusta vähintään 5 tuntia

Harjoittelu- ja syventävä vaihe poistuvat – tilalle riskienhallintakoulutus (riskikoulutus)

Henkilöautokortin suorittamisen nykyisestä jaosta perus- sekä harjoittelu- ja syventävään vaiheeseen luovutaan ja 1.7.2018 jälkeen kaikki pakollinen koulutus tulee saada ennen tutkintoon menemistä.

Mikäli olet suorittanut B- ajokokeen ennen 1.7.2018, etkä ole vielä suorittanut harjoittelu- ja syventävää vaihetta kokonaisuudessaan, tulee sinun käydä riskienhallintakoulutus (korvaa harjoittelu- ja/tai syventävän vaiheen). Aikaa riskienhallintakoulutuksen suorittamiseen on 2 vuotta ajokokeen läpäisystä, jos ajokoe on suoritettu hyväksytysti ennen 1.7.2018.

 

Lue lisää Trafin sivuilta