Ajokyvyn arvioinnit

Liikennekoulu P. Mikola Oy tarjoaa ajokyvyn arviointeja. Arviointi on luottamuksellinen ja pituudeltaan 1-2 tunnin mittainen, jonka aikana tarkastellaan kuljettajan kykyä liikkua liikenteessä sekä taajamassa, että taajaman ulkopuolella turvallisesti. Arvioinnin suorittaa asiaan perehtynyt liikenneopettaja ja arvioinnista annetaan aina kirjallinen lausunto asiakkaalle ja toinen kappale toimitetaan suoraan hoitavalle lääkärille. Lausunto auttaa lääkäriä päätöksenteossa, onko asiakas vielä kykenevä suoriutumaan liikenteessä turvallisesti.

Ajokyvyn arviointi ja suoritettavat tehtävät

Liikenteessä ajaminen arvioidaan Ajoneuvohallintokeskuksen ajokokeen arviointiohjeen pohjalta. Kuljettajan kyky käyttää asianmukaisesti auton hallintalaitteita ja apuvälineitä tutkitaan tarvittaessa tapauksesta riippuen muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Tällaisia käsittelytehtäviä voivat olla ajokoeohjeessa mainittujen B-luokan käsittelytehtävien lisäksi esimerkiksi hätäjarrutus. Hätäjarrutus suoritetaan 40 km/h nopeudesta. Hätäjarrutuksen suorittaminen on erityisen suositeltavaa tapauksissa, joissa käytetään käsihallintaista kaasua ja käyttöjarrua.

Arvioinnin aikana varmistetaan, että kuljettaja kykenee käyttämään sujuvasti kaikkia auton hallintalatteita. Tämän lisäksi tarkastellaan kuljettajan kykyä tehdä havaintoja, hänen stressitasoaan, omien virheiden sietokykyä, ajon suunnitelmallisuutta sekä oman toiminnan arviointia. Tavoitteena on selvittää kokonaisvaltaisesti arvioitavan kyky toimia liikenteessä turvallisesti.

Loppukeskustelu

Ajokyvyn arvioinnin päätteeksi annettavassa palautteessa arvioija kertoo asiakkaalle lausuntoon kirjattavat asiat, sekä laitteet ja apuvälineet, mitä kuljettaja tulee mahdollisesti tarvitsemaan ajoneuvossaan.

Lisätiedot

Liikennekoulu P. Mikola Oy
Luostarinkatu 14 21100 Naantali
044 077 1177 (toimisto)
liikennekoulu.pmikola@dnainternet.net