Ajokieltokoulutus

Uuden kuljettajan ajokieltoon määräämiseen liittyvä koulutus

Ajokorttilain 37 §:n mukaisen koulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistuva tunnistaa oman käyttäytymisensä riskitekijöitä, pohtii itsenäisesti, kouluttajan tuella sekä vertaisryhmässä syitä ja taustatekijöitä riskikäyttäytymiselle, saa tietoa liikenteen riskeistä sekä löytää itsenäisesti tai tuetusti ratkaisukeinoja riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi.

Uutta kuljettajaa koskee auton tai moottoripyörän ensimmäisen ajo-oikeuden saamisesta alkaen kahden vuoden ajan muita kuljettajia tiukempi seuranta. Hänet voidaan tuona aikana määrätä ajokieltoon, jos hän on tehny yhden tai useamman liikennerikoksen tai -rikkomuksen. Kuljettajan käyttäytymisen ehkäisemiseksi ajokortin palauttaminen ajokiellon jälkeen edellyttää lisäkoulutusta.

Lainaus Ajokorttilain 37 §:n alusta:

"Jos kuljettaja määrätään auton ensimmäisen ajo-oikeuden saamista seuraavan kahden vuoden aikana tehdyistä liikennerikoksista tai toistuvista liikennerikkomuksista ajokieltoon, ajokortin palauttamisen edellytyksenä ajokiellon päättymisen jälkeen on, että hän on saanut riskikäyttäytymistä ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen käsittelevän lisäkoulutuksen. Säännöstä sovelletaan myös moottoripyörän ajo-oikeuden haltijaan, jolla ei ole auton ajo-oikeutta, kahden vuoden ajan moottoripyörän ensimmäisen ajo-oikeuden saamisesta.

Ajokieltokoulutuksen hinta

  • Perusmaksu  = 30,00 €
  • Ajokieltoteoria, 4 h= 150,00 €
  • Yhteensä = 180,00 €

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.